PRODUK KOPERASI

Bentuk perkhidmatan, perniagaan dan pengurusan yang disediakan oleh koperasi.


Saham

Memberi pemilikan saham kepada anggota yang membuat pendaftaran dengan koperasi.

Pembiayaan / Kredit

Pembiayaan adalah merupakan produk yang dominan oleh koperasi kepada anggota-anggota yang berdaftar dengannya.

Perkhidmatan Pelancongan

Proses tempahan atau memberi kredit pelancongan kepada anggota-anggota.

Takaful

Permohonan, pembayaran dan pemembelian sijil Takaful di bawah ejen lantikan oleh syarikat Takaful kepada koperasi.

Hotel/Resort & Restoran

Melibatkan industri pelancongan, pemilikan perhotelan, pusat percutian resort dan restoran yang membabitkan koperasi di Malaysia khususnya penglibatan secara menyeluruh oleh koperasi atau usahasama dengan industri perhotelan.

Pemilikan Aset

Pembelian aset khususnya premis perniagaan, perumahan, gudang-gudang, peladangan, perhotelan dan tapak perindustrian.

Haji & Umrah

Ianya melibatkan agensi-agensi atau syarikat di bawah koperasi bagi memberikan perkhidmatan Haji & Umrah.

Peruncitan

Pembelian runcit melalui platform e-commerce atau kedai-kedai runcit yang dibangunkan oleh koperasi.

Hartanah

Pembiayaan hartanah dan pembelian aset hartanah oleh koperasi.

Perindustrian & Pengilangan

Industri pembuatan kecil hingga ke industri berat merupakan salah satu penyumbang kepada pendapatan koperasi yang menjalankan perniagaan secara besar.

Perladangan & Pertanian

Pertanian serta perladangan merupakan pemangkin industri utama bagi koperasi di Malaysia.

Pembangunan Fasiliti

Pembangunan fasiliti bagi komuniti yang melibatkan jentera serta perkhidmatan yang diberikan oleh koperasi.

Daftar Koperasi

Koperasi yang belum didaftar untuk menggunakan sistem iKOOP, boleh membuat pendaftaran dengan mengklik butang di bawah ini. Modul-modul sedia ada seperti pendaftar anggota, bayaran saham dan yuran, penyata, permohonan pembiayaan, urusniaga resit/baucer/autobayaran, laporan-laporan mengikut keperluan oleh SKM (Suruhanjaya Koperasi Malaysia) dan pelbagai transaksi secara dalam talian. Ini termasuk modul-modul akan datang yang akan dibangunkan seperti bayaran online Yuran/Saham/Pembiayaan dan Dividen, Akaun koperasi, Takaful, Pasaran Saham Syariah, Marketplace (e-commerce) dan lain-lain sedang dirancang untuk dibangunkan.

Daftar Sini Koperasi Anda
+603 - 89573455 / +603 - 89424493

Proses Permohonan Cepat & Mudah

Proses permohonan yang cepat dan mudah dengan hanya 3 cara sahaja.


1

Pilih Pembiayaan

Log Masuk Sebagai Anggota, Pilih Produk Pembiayaan dan Hantar.

2

Tunggu Kelulusan

Pembiayaan Akan Disemak Oleh Koperasi Anda Berdasarkan Terma & Syarat.

3

Terima Wang Pembiayaan

Wang Pembiayaan Akan Dikreditkan Kedalam Akaun Secara Online.

Testimoni

Top