Apa itu iKOOP?

Konsep idea iKOOP dirancang pada 01 Julai 2018 untuk memenuhi kehendak pengurusan dan anggota koperasi bagi kemajuan teknologi yang diguna pakai untuk memudahkan ianya berkembang dengan pantas selaras kehendak peredaran semasa.

Apa Yang iKOOP Tawarkan?

iKOOP menawarkan perkhidmatan SISTEM pengurusan, informasi koperasi, pembiayaan online, kiraan dividen, pembayaran online oleh anggota, pengurusan hutang lapuk, takaful, urusniaga, informasi pelaburan dan lain-lain kepada koperasi-koperasi kecil, sederhana dan berskala besar.
MISI, VISI & PERANCANGAN

Misi

Untuk memajukan penggunaan teknologi terkini kepada koperasi-koperasi kecil, sederhana dan juga besar bagi operasi-operasi yang dijalankan sesuai dengan peredaran masa akan datang.

Visi

Untuk memastikan kelancaran penggunaan teknologi iKOOP memenuhi keperluan koperasi dengan kerjasama anggota dan agensi-agensi di bawah koperasi tersebut.

Perancangan

Menentukan matlamat dan hala tuju yang dapat memenuhi kehendak anggota bagi kemajuan teknologi kewangan semasa.

ORGANISASI

Kumpulan atau organisasi iKOOP, kami sentiasa sedia membantu dan memberikan perkhidmatan yang optimum bagi koperasi-koperasi yang menggunakan sistem iKOOP.

Top